Put & Take-søerne ved Vester Mølle dambrug var oprindelig skovområde, men blev i forbindelse med udgravningen af tilhørende dambrug i midten af 1900-tallet inddæmmet og tillagt som en del af Rørbæk Sø. Der er opstillet borde og bænke ved søerne. Overdækket opholdsplads med borde og bænke, samt grill. Handicapegnet toilet, håndvask og drikkevand. Der er mulighed for en god gåtur i skovene og området.

Vester Mølle Put & Take består af 3 søer:
- Natursø på 25.000 m2
- Ny sø på 6.500 m2
- Børnesø 
Daglig udsætning af ørreder fra 0.6 - 6.0 kg 

Der er ingen fangstbegrænsning.