Engelsholm Sø forsynes med kildevand og er meget ren. Vejle Å udspringer fra søen. Du kan vade ud fra bredden ca. 8 meter i waders, da søen har fast bund. Der er 2 både til udlejning. Derudover er det kun Nørup-Randbøl Sportsfiskerforening og lokalboende, der må sejle på søen.

Der er borde og bænke ved søen. Der er også opsat en kørestolsrampe.

Det fredede område ud for slottet bedes respekteret. Der er et begrænset antal dagskort til søen. Dagli’Brugsen i Ny Nørup står for salget af dagskort til fiskeri i Engelsholm sø og udlejning af både. Det anbefales at man ringer i forvejen, hvis man ønsker at leje en båd.

Dagli’Brugsen Ny Nørup, Billundvej 35, Ny Nørup, 7182 Bredsten, tlf. 75 88 30 38.